[03-05-2009]

Het Album amicorum (1556) projectteam bezoekt vroegste Nederlandse opera Granida , geschreven in 1605 door P.C. Hooft (mei 2009).

 

Prof. dr. Johan Oosterman, in samenwerking met prof. dr. Willem Frijhoff, trekt het project dat moet leiden tot een publicatie van het oudst bekende Album amicorum in Nederland.

Dit album bestaat uit teksten en liederen geschreven door studenten, vrienden en vriendinnen van Johan van Lynden die leefde in Gelderland. De eerste bijdragen dateren van voor 1556. Het album behoort tot de collectie van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo.

 

Alhoewel mensen dachten dat de muziek voor de opera Granida verloren was gegaan, was de musicoloog Louis Peter Grijp in staat de realtie tussen de teksten en melodieën te herconstructureren. Hij maakte daarbij gebruik van de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut in Amsterdam. Grijp was in staat de melodieën te vinden die hoorden bij het karakeristieke metrum van de teksten van Hooft. Dramaturg Natascha Veldhorst restaureerde Granida tot weer een musikaal theater.

 

Deze database, kennis en ervaring zal waarschijnlijk relevant zijn om de oorspronkelijke muziek terug te brengen bij de lyrische teksten van het nog oudere Album amicorum van Johan van Lynden uit 1556.

Zie voor meer informatie: www.granida.info; www.liederenbank.nl/index.php?lan=en

 


Archief

Actualiteit