Deze website bevat een selectie van documenten en voorwerpen die zich in de collecties bevinden van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo.

Het doel hiervan is de collecties meer toegankelijk te maken en hiervoor belangstelling op te wekken.

 

Album Amicorum Johan van Lynden (vóór 1556 - 1578)

Het oudste Album Amicorum in Nederland. De vermoedelijke eigenaar was Johan van Lynden uit Hattem, student te Keulen en Nijmegen. Het bevat gedichten en teksten en ingekleurde wapentekeningen van vrienden en relaties.

 

Rijnlandse en andere zestiende eeuwse alba amicorum

Ook wordt de relatie besproken met het Album amicorum Maria van Besten (met bijdragen uit periode 1593-1600) en andere alba amicorum uit de zestiende eeuw.

 

Zonnewielen en schuinkruis in de Achterhoek

In de Achterhoek en Twente kom je regelmatig geveltekens tegen op oude boerderijen met een vier- zes of achtspakig wiel. Ook op kniepertjes, stiepels, tuugkisten, luiken, bovenlichten, munten, wapens, palmpasenstok en Grolse wanten komen het zonnerad, de zespuntige en achtpuntige ster regelmatig voor.

Is dit typisch Gelders of is het een wijd verbreide beeldtaal? Dit verhaal gaat in op de achtergrond en betekenis van wat blijkt te zijn een zonnewiel resp. een zespuntige of achtpuntige ster. Ze kennen een oeroude geschiedenis in de iconografie en er is ook een verband met het rad van fortuin.

 

Geschilderde portretten van Anna Frederica van Basten en Johann Ludger von Wiedenbruck uit 1753.

Beschrijving en geschiedenis van twee Gelderse portretten van De Hosson. (schrijfwijzen: van Wydenbruck, van Wydenbrugge, van Wijdenbruk)

 

Het Huis Van Basten - Van Asbeck (Huis Basten Asbeck)

is een vroeg 17e eeuws herenhuis gelegen aan de vestingwal in Groenlo. Dit oinderdeel beschrijft de bouwgeschiedenis van dit huis en haar bewoners.

Het verhaalt ook over de duizenden kozakken die op sommige dagen doo r Grol marcheerden en de last van inkwartiering.

 

Havezate Harreveld, Herfeld of Te Dieterding

In de Collectie van de Van Batenborgh Stichting bevinden zich een aantal originele leenacten over de havezathe Harreveld. In de familiekroniek is een herkenbaar verhaal opgetekend over een verliefde dr. van Raesfeld, heer van Harvelde.

 

Havezate en huis Tongerlo bij Lichtenvoorde

In de 19e eeuw was landgoed Tongerlo in Lichtenvoorde het favoriete zomerverblijf en jachtgebied voor leden van de familie van Basten Batenburg. In de famliekronieken zijn een paar verhalen opgetekend over o.a. de galgenbelt. Met een overzicht van de bewoners geschiedenis.

 

dr. Michael van Basten (1635-1713) was van het houtje

Het verhaal is overgeleverd dat dr. Michael van Basten regelmatig door Groenlo wandelde en met het afgebeelde 'houtje' met het kruisje aangaf waar die avond of ochtend in een schuilkerk in Groenlo een H. Mis werd gevierd.

 

 

Reglement van het Snijdersgilde (17e eeuw) in Groenlo

Overgeleverd is de 17e eeuwse versie van het reglement van het Snijdersgilde in Groenlo

 

 

Geannoteerd Zutphens landrecht (17e eeuw)

Ingebonden 17e eeuws commentaar (annotaties) verzameld door dr. Johan Henrick van Basten 1712-1793, advocaat-fiscaal van het Hof te Borculo, op 'Reformatie der landrechten, gebruycken und gewoonheyden der Graeffschap Zutphen uit 1655

 

 

Gebrandschilderde ruitjes met wapens (1720)

Een serie van vier gebrandschilderde ruitjes met de wapens van twee echtparen, met de namen Van Basten, Van Asbeck en Von Kerssenbrock uit Groenlo en Vreden (Dld.)

 

 

De Duytsche psalter (1491)

Met alle psalmen uit de bijbel en antifonen, gedrukt te Zwolle door Peter van Os.

 

 

Het rad van fortuin houdt verband met het zonnerad

 

Gelders landrecht

 

 

Regelement Snijdersgilde Groenlo

 

tekening uit het Album Amicorum van Johan van Lynden

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.