Zoeken in deze website en op de inventarissen van de collecties

Op alle voorkomende woorden op deze site kan worden gezocht via: "zoeken op deze site".


Algemene informatie over de collecties

De huidige collecties documenten en charters beslaan ca. 35 meter, over de periode 15e tot en met de 20e eeuw. Het gros van de collecties komt van diverse leden van de familie Batenburg en Van Basten Batenburg uit Deventer, Beverwijk,  Lichtenvoorde, Tegelen, Doetinchem en Holten.

 

Deze collecties zijn in de loop der jaren verspreid en versnipperd geraakt. Met de oprichting van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo zijn deze onderscheidene collecties weer bijeen gevoegd. Door de beschrijving in inventarissen zijn deze toegankelijk gemaakt voor historici en geinteresseerden.
De collectie voorwerpen, foto's en schilderijen is ook zeer verspreid geraakt. Een gedeelte hiervan is terug te vinden en bijeengebracht in de Beeldcollectie.

 

De unieke beeldcollectie telt meer dan 2000 afbeeldingen met vele Gelderse portretten en groepen (foto's en schilderijen).

De aangetroffen restanten van voorwerpen en boeken zijn in de Collecties Voorwerpen resp Boeken bijeengebracht.

 

Het overgrote deel van de collecties is in bruikleen gegeven aan het Gelders Archief te Arnhem.

Op deze wijze is gewaarborgd dat deze collecties goed geconserveerd zijn en eindelijk voor het publiek en voor onderzoek toegankelijk zijn.

 

De archief collecties
De huidige collecties documenten en charters van de Van Batenborgh Stichting beslaan ca. 35 meter, over de periode 15e tot en met de 20e eeuw:

     locatie: Gelders Archief te Arnhem

     locatie: Gelders Archief te Arnhem

     locatie: Gelders Archief te Arnhem

     locatie: Stadsarchief Leuven (Belgie)

     locatie: Rijksarchief  te Maastricht,

De inventarissen zijn als downloads beschikbaar.

 

 

 

Beeldcollectie 

De unieke Beeldcollectie telt meer dan 2000 afbeeldingen met vele Gelderse portretten en groepen (foto's en schilderijen).

 

Collectie voorwerpen
De Collectie keramische kunstvoorwerpen  'Van Basten Batenburg - van den Boogaart', afkomstig van de Stoom­fabriek van kleiwaren te Tegelen (later Russel-Tiglia en Tegula), is in 1997 in bruikleen gegeven aan het Pottenbakkersmuseum te Tegelen.

 

Toegankelijkheid collecties Gelders Archief
De in bruikleen gegeven collecties in het Gelders Archief worden momenteel toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op deze site volgt een bericht wanneer deze kunnen worden geraadpleegd. Naar verwachting zal dat in de eerste helft van 2010 plaats vinden.

 

Inventaris Gelders Archief

De inventarissen van de eerste drie collecties zijn sind mei 2011 ook toegankelijk via de digitale toegangen van het Gelders archief.

 

 

 

 

 

studentendromen zijn van alle tijden: 'Leve alle vrouwen', litho Utrecht 1886

  

lidmaatschapskaart van de Patriotse Vaderlandse societeit van Groenlo, 1795

  

Verzameling Tegelse keramiek handwerk

  

Scheepsjournaal van de reis naar kolonie Suriname in 1804, met o.a. de beschrijving van overdracht van de kolonie aan de Engelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.