[29-11-2009]

Vorstermanbijbel uit 1528, Daniel 7Vorstermanbijbel uit 1528 verworven: De oudste gedrukte Katholieke bijbel in Groenlo

 

In 2009 heeft de Van Batenborghstichting in Groenlo een zeer oude familiebijbel verworven die tenminste sinds 1757 in gebruik is geweest bij een familie uit Groenlo.

Dankzij de illustraties gebaseerd op de houtsnijkunst van bekwame tekenaars Jan Swart en Lucas van Leyden is het een van de fraaiste bijbeluitgaven uit het begin van de 16de eeuw geworden. Het was een bijbel naar reformatorische snit met het stempel van rooms-katholieke rechtzinnigheid.

Deze eerste gedrukte Nederlandstalige Katholieke bijbel is in 1528 uitgegeven door Willem Vorsterman te Antwerpen. Het boek is gebaseerd op een vertaling van  Martin Luther en herzien naar de officiële Rooms-katholieke Vulgaat.

 

Uit de aantekeningen in het boek blijkt dat zeer vele generaties lang deze bijbel is doorgegeven in de familie Batenburg en Van Basten Batenburg in Groenlo. De eerste eigenaar was waarschijnlijk Jan Henrick van Batenborgh (1686-1769) uit Groenlo.

 

Zie voor een impressie van de voorkomende Houtsnedes in de Vorstermanbijbel

 


Archief

Actualiteit