[11-05-2010]

Tweede kroniek van Oldenzaal uit 1883 teruggevonden (mei 2010)

 

Tijdens een bezoek aan het stadsarchief in Oldenzaal is eind april dit jaar een tweede, verloren gewaande kroniek over Oldenzaal terug gevonden.

Deze manuscripten uit de 19e eeuw zijn geschreven door Helena Essink – van Basten Batenburg uit Oldenzaal.

 

Helena Essink - van Basten Batenburg (1819-1890), schilderij ca. 1835Uit beide manuscripten doemt een boeiend beeld op van het maatschappelijke en katholieke leven van alledag en belangrijke momenten in de geschiedenis van Oldenzaal en Twente.

Deze zelfbewuste Gelderse  vrouw in Twente beschrijft in haar egodocumenten met vaardige pen in een onnavolgbare stijl, de lotgevallen en karakters van bewoners van Oldenzaal. Met respect en genegenheid worden de deugden en daden van Oldenzalers breed uitgemeten. Anderzijds schroomt zij niet de eigenaardigheden, feilen en misstappen van sommigen te memoreren - zij het met gepaste terughoudendheid.

De auteur heeft gespeurd naar het streekeigene, naar oude gewoonten en gebruiken en zij tekende overleveringen op. Het gaat over politiek, bestuur, economie, ethiek, religie, natuur, ziekte en gezondheid en vooral over intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen.

 

Helena van Basten Batenburg

Maria Helena Catharina Essink - van Basten Batenburg (Lichtenvoorde 1819 – Oldenzaal 1890) was historica en auteur van een aantal egodocumenten en publiceerde soms in tijdschriften. Zij was geboren en opgegroeid in de Achterhoek (Lichtenvoorde) en door haar huwelijk inwoner van Oldenzaal geworden.

Haar echtgenoot dr. Bernard Essink (Oldenzaal 1825 – 1879) was huisarts te Oldenzaal en o.a. curator en secretaris van de Latijnse school.

 

De manuscripten

De twee manuscripten zijn: de ’Kroniek van Oldenzaal’, uit 1880 en 'Aantekeningen van bijzonderheden, voorgevallen in Oldenzaal en Lichtenvoorde' uit 1883.

De Van Batenborgh Stichting heeft het voornemen deze manuscripten in bewerkte vorm uit te geven en verkent nu mogelijkheden om hierbij samen te werken met een uitgever.

 

Over de van Batenborgh Stichting

De Van Batenborgh Stichting streeft naar het behoud van cultureel erfgoed in de Achterhoek en is gevestigd in Groenlo.

De Van Batenborgh Stichting is bereikbaar via info[AT]vanbatenborgh.nl

 

Zie ook: In het hart van de katholieke emancipatie

Publicatie in de rubriek Stad & Land van Tubantia:

(Ze heette overigens niet Maria Helena Christina van Basten Batenburg, maar Maria Helena Catharina).


Archief

Actualiteit