[28-02-2008]

 

Start publicatie over Gelders gewoonterecht in Graafschap Zutphen (februari 2008).

 

Twee rechtshistorici van de Radboud Universiteit Nijmegen, dr. Paul van Peteghem en dr. Sebastiaan Roes, gaan samen met de Van Batenborgh Stichting, een bronnenpublicatie uitgeven van het Gelderse gewoonterecht dat gold in de Graafschap Zutphen.

In het jaar 1594 werden voor de Graafschap Zutphen de zogeheten ‘gereformeerde landrechten' het gewoonterecht van deze regio vastgesteld, welke in 1604 voor het eerst in druk zijn verschenen. Verschillende Gelderse juristen hebben commentaren geschreven op dit Zutphense recht, dat tot de Franse tijd hier is toegepast.

De aanleiding voor deze publicatie is de vondst van een 17e eeuws manuscript met annotaties dat door de Borculose advocaat dr. Johan Henrick van Basten (1712-1793) is overgeleverd. Dit manuscript bevindt zicht in de collectie van de Van Batenborgh Stichting uit Groenlo.

Naast het Landrecht uit 1604, zullen de annotaties van Van Basten, van de Gelderse jurist van Johan Jacob van Hasselt (1717-1783) en een 18e eeuws handschrift in de Universiteits bibliotheek van Nijmegen worden opgenomen.

Aldus ontstaat een unieke bronnenpublicatie op grond waarvan de ontwikkeling van het Gelderse recht in het algemeen en het Zutphense recht in het bijzonder over een periode van twee eeuwen kan worden gevolgd.

De publicatie is bedoeld voor rechtshistorici, en een groter publiek van onderzoekers en geïnteresseerden en zal in 2010 worden gepresenteerd.

 

Link: voor meer informatie.

 


Archief

Actualiteit