Voorbereiding publicatie over Gelders gewoonterecht in Graafschap Zutphen gestart (februari 2008). Zie verder onder Actueel en Lopend onderzoek.

 

 

Ingebonden uitgebreid handgeschreven  commentaar (annotaties) van dr. Johan Henrick van Basten, advocaat-fiscaal van het Hof te Borculo, op ‘Reformatie der landrechten, gebruycken und gewoonheyden der Graeffschap Zutphen, Uitgegeven te Arnhem bij Jacob van Biesen, 1655; in Nederlands en Latijn. (folio formaat, 4 cm.)

 

Volgens de heren mr drs. (J.S.L.A.W.B.) Sebastiaan Roes en dr. (P.P.J.L.) Paul van Peteghem, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is dit manuscript in het laatste kwart van de zeventiende eeuw is vervaardigd, dus ca. 1690, door een groot kenner van het recht die vermoedelijk aan het Hof van Justitie te Arnhem werkzaam is geweest. Vele, in het manuscript vermelde zaken spelen in Doesburg en omgeving (Zutphen, Doetinchem, Groenlo). Veelvuldig wordt verwezen naar een commentaar op het gereformeerde Zutphense landrecht door dr. Adam Huygen (1615-1682), stadssecretaris en later burgemeester van Doesburg. De meeste annotaties zijn van een andere hand dan van de bezitter van dit boek, Mr. Jan Hendrik van Basten (1712-1793).

 

Zie voormeer informatie onder: lopend onderzoek.

 

 

Over Johan Henrick van Basten J.U.D. (Juris Utrisque Doctor):

Hij is geboren in Groenlo 25 aug. 1712, als zoon van mr Hendrik Jan van Basten (1680-1729) en Margaretha Geertruida van Asbeck (1684-1760), hij was collator van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 (1729- ); student aan de universiteit van Duisburg 18 nov. 1731 ("jurisprudentiae studio operam dabit"), 10 dec. 1733: student aan de Academie Gelre-Zutphen te Harderwijk; 12 dec 1733: gepromoveerd bij de Academie Gelre-Zutphen te Harderwijk; advocaat-fiscaal van het Hof te Borculo, en overleden op 15 okt. 1793.

Zijn archief (1734-1772; 6 pakken) bevindt zich in het stadsarchief (Oudheid-kamer) van Oldenzaal (Vgl de inventarislijst van de Oudheidkamer).

 

AVBS, Collectie BMA Batenburg, inv. nr I C 113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.