[31-10-2008]

Manuscript met Kroniek van Oldenzaal van de 9e tot en met de 19e eeuw, uit 1880 ontdekt. (oktober 2008).

 

De Kroniek begint in het jaar 817 en eindigt met het jaartal 1884. De 18e en 19e eeuw worden het meest uitgebreid beschreven. De auteur schetst met haar feitenrelaas een boeiend beeld van van het maatschappelijke en katholieke leven van alledag en belangrijke momenten in de geschiedenis van Oldenzaal. In een periode dat archieven nog moeizaam toegankelijk waren.

Zij weet hierin ook veel mondelinge overlevering uit het einde van 18e en de 19e eeuw vast te leggen. Aardig voorbeeld van het laatste is een versje dat kennelijk door de 17e eeuwse straatjeugd werd gezongen: Berent van Galen stak Losser in brand, Jaagt den schurk aan de kant! De Kroniek is interessant voor de geïnteresseerde in de (Katholieke) geschiedenis en gebruiken van Oldenzaal en Twente. De tekst is nu digitaal beschikbaar (zie de inhoudsopgave op deze site).

De Kroniek maakt deelt uit van een verzameling van de Oldenzaalse Oudheidkamer, voorheen het Palthehuis.

Het manuscript is geschreven door de Oldenzaalse historica Helena Essink - Van Basten Batenburg (1819-1890).

Zie bijgaande link voor een overzicht van haar egodocumenten

 


Archief

Actualiteit