Collectie boeken en manuscripten

 

Deze collectie van de Stichting is zeer beperkt van omvang (nog geen meter), niet beschreven en nog niet toegankelijk.

 

 

De boekerij van Jacobus Henricus van Basten Batenburg (1785-1852) werd in 1865 in zijn sterfhuis te Groenlo geveild. Daarvan is de veilingcatalogie met 701 titels aanwezig in de collecties van de Stichting.

 

 

De voormalige grote bibliotheek van Jan Bernard Anthonie van Basten Batenburg (1821-1886) is terechtgekomen bij zijn zoon Leonard A.M., gehuwd met Hé Reijmer. Die heeft de bibliotheek op zijn sterfbed (1949) geschonken aan de paters Benedictijnen van de abdij Slangenburg te Doetinchem.

 

In 2009 is de Vorstermanbijbel (1528) teruggekocht die vanaf medio 18e eeuw als familiebijbel heeft gefunctioneerd.

 

 

Manuscripten en egodocumenten M.H.C. Essink - Van Basten Batenburg (1819-1890)

Verscholen onder prestigieuze benamingen als geslachtboek of stamboek, beschrijft deze zelfbewuste Gelderse vrouw in Twente in onnavolgbare stijl haar gedachten, waarnemingen en gebruiken in haar tijd. Zij is een exponent van de tijdgeest uit het midden van de 19e eeuw.

 

De Stichting heeft het voornemen deze egodocumenten uit te geven. Van haar hand zijn bekend:

  • 'Stamboek Kock',1859 (272 blz.). Het manuscript berust in het Archief van de Oldenzaalse Oudheidkamer, in het Gemeentearchief van Oldenzaal (niet op inventarislijst). Transcript uit 2007 beschikbaar. (download)
  • 'Geslachtsboek Van Basten Batenburg', 1864 (typoscript uit 1980 beschikbaar (629 pagina's) Het manuscript berust in het Gelders Archief in Arnhem. (zie foto beneden) (download)
  • 'Kroniek van Oldenzaal 9e -19e eeuw', 1880 (ca. 125 pagina's). Het manuscript berust in het Archief van de Oldenzaalse Oudheidkamer, in het Gemeentearchief van Oldenzaal (niet op inventarislijst)(download).
  • 'Aantekeningen van bijzonderheden, voorgevallen in Oldenzaal en Lichtenvoorde' 1883. (niet op inventarislijst) (download)

 

Om een indruk te krijgen van deze egodocumenten, zijn deze vooralsnog alleen - mede in verband met het soms persoonlijke karakter van de teksten en de copyright - als inhoudsopgave met trefwoordenlijst beschikbaar. Daar waar bij 'publicaties' wordt gesproken over 'inhoudsopgave', betreft het manuscripten die als brontekst al digitaal beschikbaar zijn, maar nog niet openbaar. Met uitgevers vinden gesprekken plaats over de meest geschikte vorm van publicatie.

 

Nadere informatie is te verkrijgen via: contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.