het album amicorum van Juffer Maria van Besten tot Wolda en haar sociale netwerk

 

 

Maria van Besten tot Wolda werd geboren vóór 1587 is overleden op 12 dec 1640 in Laerwolt. Zij ligt begraven in de Martinikerk in Groningen.

 

In de periode1593-1600, dus ruim voor haar huwelijk in 1607, werkte zij actief aan haar album amicorum dat zich nu in het Stedelijk museum Zwolle bevindt.


Daarnaast is ook haar receptenboek uit 1603 overgeleverd (zie de inventaris van de Familie Gruys in de Groninger Archieven).

 

 

Haar ouders

Haar vader, Jonker Henrick X Van Besten tot Wolda (<1547 - <1601), was ritmeester en Drost van Bentheim (1577-1599). Voorts was hij lid van de Ridderschap van het Graafschap Bentheim en van de Ridderschap van Overijssel.

 

Henrick van Besten was beleend met het Huis Wolda, in b. Laar, kerspel Emlichheim, Grafschaft Bentheim. (ligt onder Coevorden)

Voorts was hij gegoed in Laar, Coevorden (Lutke Scheer of De Kleine Scheere), graafschap Bentheim (Bergklooster, Ekinghorst, Naminck, Lubbertinck, Maerlinck, Eiwerdinck, Averinck, Stockman) , Uelsen (Roederkinck, b. Hilten) en Hardenberg, kerspel Heems, buurschap Reese (Rotgerinck, Vrijlinck nu geheten Wolferdinck, Holthoensche, Wilminck).

 

Voor 1580 trouwde hij met Helste van Uterwyck, dochter van Jacob van Uuterwyck en Helst van Echten. Zij kregen vijf kinderen: Adolf III (ook drost van Bentheim), Vincent III,  en de juffers Maria, Anna en Lutgert.

 

 

Haar echtgenoot: Jonker Theodorus Scherff tot Bolsyrsema

Juffer Maria van Besten trouwde met jonker Theodorus Scherff tot Bolsyrsema J.U.D. (ook genoemd Diderich Scharf), zoon van Herman Scherff en Mechteld Jacobsen, op 20 okt 1607 in Schüttorf (ondertrouw in Deventer) .

Dirck was toen weduwnaar van juffer Margaretha Lulofs (die hij in 1603 had getrouwd).

 

Dirck werd gedoopt op 18 februari 1578 in Deventer en is op 58-jarige leeftijd begraven op 24 september 1636 in de Martinikerk te Groningen. 

Dirk deed rechten in Leiden vanaf 1595. Hij wordt vermeld als gemeensman voor de Polstraat in 1608,  drost van Vechten en Fredenberg (Uchte en burg Freudenberg in Bassum, Niedersachsen), en als hoveling te Leermens (Loppersum). In 1628 koopt hij samen met zijn vrouw Maria voor ƒ 4000 de borg Bolsiersema (ook Scharfsborg of Schatsborg genoemd) in de Groninger Ommelanden, onder Leermens en Godlinze.

 

In het voormalige Mullers haus aan de grote markt in Groningen stond een huis op de plaats van het huidige stadhuis, met een gebrandschilderd glas met de wapens van Scherf en Van Besten:

'Didrich Scherf tho Boltziertzema, Joncker, Hovelink tho Lermens, ende Juffrou Maria van Besten genant Scherf zyn Huisfrou, 1632'.

 

Uit haar huwelijk met Dirck kreeg Maria drie kinderen: Adolf Frederick, Margaretha Magdalena en Arnold Herman.

 

Begraven in de Martinikerk in Groningen

Het grafschrift luidt:

  • Ao 1636 Den 24 September in den Heren gerustet de Eedele ende Erentfeste Diderich Scherff tot Bolsijrsema Jr. ende hovelinck tho Leermens gewesene Droste ter Vegte en Fredenberg.
  • Ao. 1640 den 12 December starf de Edele Eer- unde dogentsame Vrow Maria van Besten Nagelatene wedewe van salige Drost Diderich Scherff ende verwachtende een salige opstandinge in Christo.

 

 

 bijgewerkt: jan 2011

  

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.