Puzzelen met letters in 16e eeuws album amicorum!

 

 

In het album amicorum komen zo'n 25 initialen, wapenspreuken of deviezen en rebussen voor.

 

Klik hier voor de fotogralerij en kijk onder letterpuzzels

 

 

3 soorten letterafkortingen

In het album amicorum van Johan van Lynden en een tot nog toe onbekende vrouw, komen laatmiddeleeuwse en historische letterafkortingen voor.

 

De letterafkortingen zijn in te delen in grofweg drie categorieën: initialen, wapenspreuken of deviezen en rebussen.

 

1. Initialen

Inscribenten laten in plaats van hun naam alleen initialen achter. De initialen zijn op te lossen doordat de volledige naam in dezelfde inscriptie of in hetzelfde album voorkomt. Wanneer dat niet het geval is kan een andere album amicorum soms uitkomst bieden, of geven de omringende inscripties aanleiding voor een vermoeden. Soms blijven de initialen en daarmee de inscribent echter onopgelost.

 

 

Blad 22, tekst 22. Inscriptie van Alardus van Hacfort, ondertekend met zijn initialen A. v. H.

 

 

2. Wapenspreuken of deviezen

Een vaak voorkomend onderdeel van een inscriptie in een album amicorum. In een wapenspreuk of devies wordt vaak een ideologie van een persoon of familie kort verwoord. Een wapenspreuk kan door de inscribent uitgeschreven zijn, maar komt ook vaak voor als afkorting.

Een afkorting die je vaak tegenkomt in vrouwenalba is G.B.A.; deze afkorting staat voor Godt boven al.

Veel wapenspreuken zijn echter voor ons lastig om te herleiden.

 

 

 

Blad 125, tekst 92. Voorbeeld van een wapenspreuk.

 

 

3. Rebussen

De woordpuzzels zoals we deze ook nu nog kennen.

Er worden figuren gebruikt om woorden of woorddelen voor te stellen.

Naast de figuren bestaat de rebus meestal uit letters die toegevoegd, verwijderd, of vervangen moeten worden door andere letters.

Enkele rebussen uit het album van Johan van Lynden zijn al opgelost. Bijvoorbeeld:

 

 

 

Blad 153, tekst 108. Oplossing rebus:

Hoed ty voir roemers (pas op voor grootsprekers)

 

 

Andere rebussen zijn voor ons nog een raadsel. Voor degene die de volgende historische rebus oplost, staat een slagroomtaart klaar!

 

Blad 62, tekst 68.

 

 

Zin om te puzzelen of een slagroomtaart te winnen?

Zin om te puzzelen met letters uit het album van Johan van Lynden? Kijk bij de fotogalerij en dan bij letterpuzzels.

 

Klik hier voor de fotogalerij en kijk onder letterpuzzels

 

Oplossingen en suggesties graag mailen naar : info[AT]vanbatenborgh.nl 

 

 

 

 

(met dank aan Sigrid van den Berg)

23.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.