Symposium "Alba amicorum. Over de mogelijkheden van een bron"   vrijdag 16 november 2012, Radboud Universiteit Locatie: Nijmegen, Heyendaalseweg 141, Gymnasion 3, 13.30u-17u

 

 

Album Amicorum Johan van Lynden (vóór 1556 - 1578)

 

Het album is het oudst bekende Album Amicorum (vriendenboek) in Nederland. De vermoedelijke eigenaar was Johan van Lynden uit Hattem, student te Keulen en Nijmegen.

 

Dit unieke manuscript bevat ca. 70 bladzijden gedichten en teksten van vrouwen en mannen in het Nederlands, Frans en Latijn. De oudste bijdragen zijn van vóór 1556. Het album bevat ook laatmiddeleeuwse letterpuzzels en rebussen.

 

Het album behoorde waarschijnlijk toe aan Johan van Lynden die in Keulen en Nijmegen studeerde. Mogelijk is deze Johan in 1540 geboren als zoon van ridder Johan van Lynden, heer van Mussenberg (te Valburg) en landdrost van Hattem en Anna van Galen.

 

Het boek is ontdekt tijdens het beschrijven van de collecties van de Van Batenborgh Stichting. Het met gekleurde wapentekeningen geïllustreerde vriendenboek is in bruikleen gegeven aan het Gelders Archief te Arnhem.

 

Onderzoek

De in september 2007 aangestelde Stuurgroep is begonnen met het voorbereidende onderzoek ten behoeve van de publicatie van dit manuscript met een toelichting op de culturele contekst.

 

Onder 'Van Besten connection' wordt een aanzet gedaan een verband te leggen met de zestiende eeuwse sociale netwerken van de inschrijvers in het album amicorum van Maria van Besten (ook Van Beesten) met bijdragen uit de periode 1593-1600.

 

Dit boekje van de Van Batenborgh Stichting,te Groenlo (inv. Collectie B.M.A. Batenburg, nr. I.29) is in bruikleen gegeven aan het Gelders Archief in Arnhem.

 

Voor studiedoeleinden is het beeld- en tekstmateriaal in hoge resolutie via deze website - op verzoek - beschikbaar (AAJVL)

 

 

Kijk hier voor andere zestiende eeuwse Rijnlandse aba amicorum.

 

 

Nieuwsflash Omroep Gelderland over ontdekking 16e eeuwse Album Amicorum van Johan van Lynden, 27 maart 2007

 

 

 

 

 

 

U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

 

 

© 2008 Van Batenborgh Stichting, Groenlo

 

 

-Detail van vermeend voorblad van het Album amicorum van van Johan van Lynden 1556 - 1578

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.