De Van Batenborgh Stichting streeft naar behoud van cultureel erfgoed in de Achterhoek

 

Publicaties, onderzoek en restauraties
Gevelstenen, schilderijen, foto-portretten, voorwerpen en documenten die verwijzen naar deze Achterhoekers, aanwezig in particuliere collecties, raken verloren of dreigen de tand des tijds niet goed te doorstaan.
De Van Batenborgh Stichting wil door het ondersteunen van onderzoek en restauraties cultureel erfgoed in de Achterhoek doorgeven aan volgende generaties. Veelal met behulp van onderzoekers van universiteiten en studenten die door de Stichting worden ondersteund

 

De prioriteiten voor 2008-2009 zijn:

  • materiaal redden van de ondergang, door het conserveren en restaureren van geschilderde portretten, 19e eeuws beeldmateriaal en broze archiefstukken;
  • Voorbereiding integrale publicatie Album Amicorum
  • Voorbereiding publicatie Gelderse 19e eeuwse ego-documenten
  • Voorbereiding bronnenpublicatie annotaties op 17e eeuws Gelders landrecht
  • Voltooing beschrijving in een database van de beeldcollectie
  • Onderzoek naar en reproductie van beeldmateriaal aanwezig bij particulieren en verwanten van Achterhoekse families

 

Conservering en restauratie

Bij sommige mensen hangen thuis schilderijen met prachtige koppen van Achterhoekse families waarvan verder niemand weet heeft.

En ook oude foto's die zowel kunsthistorisch als voor de regionale of familiegeschiedenis interessant zijn.

 

Eerste prioriteit voor de Stichting is om dit materiaal boven tafel te krijgen, te beschrijven, te fotograferen, en eventueel te laten restaureren, alvorens het verloren gaat. (het boek 'Gelderse Gezichten', drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850' uit 2002, laat zien dat er nog vele koppen te ontdekken zijn.

Het meest interessante materiaal kan worden gepubliceerd of tentoongesteld.


De volgende publicaties zijn in voorbereiding:

 

 

 

 

Gevelsteen ontdekt in Amsterdam: 'In de stat van Grol'

 

 

Schilderij in restauratie

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.