Het Regelement van het Snijdersgilde in Groenlo begint met :

"1. Dat een yeder gildebroeder ofte Suster Godtvroithigh sal wesen nae gehoersamheyt der heylien Kerken ende S. Severijns haer patroon..."

 

AVBS, Collectie BMA Batenburg, inv. nr. I.B.30: Reglement Snijdersgilde, ongedateerd: wrs Groenlo,17e eeuws, 25 artikelen

 

Referentie: In het Stadsarchief van Groenlo bevindt zich onder inventarisnummer 607 (een copie van) de Stichtingsakte van het Snijders- of kleermakersgilde uit 1306;

 

Het origineel van de statuten voor het snijders- en bontwerkersgilde te Groenlo, verleend door pastoor, rechter en schepenen aldaar in 1306,

en andere Gildestukken zijn terecht gekomen in de Collectie Rijsenburg. Het Gilde in Groenlo bestaat nog steeds.

 

 

Eerste bladzijde van het reglement van het Snijdersgilde in Groenlo, 17e eeuws afschrift

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.