NederRijnse en andere zestiende eeuwse alba amicorum

Om het Album amicorum van Johan van  Lynden in de juiste context te kunnen plaatsen, volgt hierna een overzicht van ons bekende zestiende eeuwse alba amicorum.

 

 

Zestiende eeuwse Rijnlandse alba amicorum

De oudst bekende alba amicorum in het Nederlandstalige Rijnlandse gebied zijn (met periode van de inschrijvingen):

Johan van Lynden 

vóór 1556-1578

GA

Stephanus van Rhemen 

1556-1561

GA 

Otto van Wijhe (2 alba) 

1561-1619 

NA en PART

Seyne Mulert

1563-1566 

PART

Jacob van Bronckhorst van Batenburg

1570-1572

KB

Gerard van Hacfort

1570-1575 

KB

Beatrice Pieck

1570-19e eeuw 

PART (Frankrijk)

Johanna Bentinck I

1575-1598 

HRA

Sophia Renesse van der Aa

1576-1608

?

Margriet van Mathenesse 

1577-1599

GA

Johanna Bentinck II

1583-1587 

HRA (Liederenbank, HsDHHRA Sp87b)

Clara de Beers

1587-1600 

(Liederenbank, HsDHKB 135J53)

Johanna Bentinck III

1595-1609 

HRA (Liederenbank, HsDHHRA Sp87c)

Maria van Besten 

1593-1596 

SMZ (Liederenbank, HsZwSM 773

Christophorus Stickius 1593-1599 RUU

Cornelis van der Myl 

1595

?

Rutgera van Eck

1598-1632

HRA

Walraven van Stepraedt 

1598-1633 

(Liederenbank, HsArRA 412)

Henricus van der Borch 

1599-1600 

KB (Liederenbank, HsDHKB 76H5)

Henricus Torrentius a Coesvelt

1599-1607

KB 

Anna van Boetzelaer 

1607-1621

KA

Het Rijnlandse gebied omvat hier het Zuid-Gelderse gebied in Nederland en het Nederrijnse gebied in Westfalen.

 

 

Overige zestiende eeuwse alba

Janus Dousa 1563-1597 RUL
Adriaan van Mathenesse 1563-1575 HRA
Cornelis van Blyenburch 1563-1618 NA
Jan van Eck van Panthaleon 1565-1570  NA
Johannes Bollius 1566-1573 KB
Gregorius van Varssem 1569-1573 MW
Jan van der Meyen 1570-1578 MMVB
Jan van Hout 1571-1583  SML (inhoud, vrienden)
Berend ten Broeke (Paludanus) 1575-1630 KB 
Joost van Ockinga  1576-  KB
Poppe van Feytsma 1573-1576  KB
Habel W. van Herema 1578-1584 KB
Walrand van Haeften van Herwijnen 1580-1600 KB
Homme van Harinxma sr 1581-1598  KB
Meindert van Edzarda  1585-1589 KB
Martinus Rosius 1585-1590 KB 
Abel van Helpen 1586-1614 RUG
Hiskia van Harinxma 1587-1627  KB
Jan van Duvenvoorde 1588-1594 NA
Roland de Weert 1588-1594 RUL
Petrus Hondius  1589-1610 KBB
Cornelis Buys 1589-1631 PART
Georg van Burmania  1592  
Jacob Buyck 1593-1595 UVA
Johannes Dibbezius 1593-1626 RUL
Johannes Bogerman, 2 alba 1594-1599 KB
Reinoud van Oldenbarnevelt  1594-1607  
Jonas van Reigersberch 1595-1598 RUL 
Antonius a Blonck 1596-1598 RUL 
Everard Booth 1596-1603 RUU
Theodorus Schrevelius 1597-1602  
David Mostart 1598-1615 KB
Johan van Reigersberg  1598-1621  
Theodora van Wassenaer en Duvenvoerden 1598-  (Liederenbank, HsOxBL Douce221)

Aefgen van Giblant

1598-1600   
Johannes ab Amstel a Mijnden 1600-1602 KB
Petrus Cupus 1600-1633 GAL
Zussen van Egmond 1600-1601 KB
Reinoud van Brederode    
Henrica van Arnhem    HT

 

 

Zestiende eeuwse alba in Vlaanderen

N.N. (Hortulus Anime) 1566-1568 RUL
Johannes Vivianus 1570-1603  KB
Mlle. de Berlaymont 1571-1589 KBB
Leo en Johannes Roelofs 1571-1639 KB
Maria Liedekerke 1573-1578 KBB
Johannes Rademaker 1576-  (Liederenbank, HsGeUB 2465)

Aleyd van Arnhem 

1578-1593  

RUL (liederenbank, HsLdUB BPL2267)

Quirine van Horne

1579-1582

HRA

Adriaan en Nicolaas Rockox  1579-1628 MRH
Janus de Gruytere 1580-1600 GASIX
Aegidius A. Antonisz 1594-1602 KB
de gravinnen van Egmond    (Liederenbank, HsDHKB 121C1)
Joannes Rotarius    

 

Legenda van de bewaarplaatsen van de alba: GA Gelders Archief, GAL Gemeente Archief Leiden, GASIX Gemeente Amsterdam, collectie Six, HRA Hoge Raad van Adel, HT Huisarchief Twickel in Delden, KA Kasteel Amerongen, KB Koninklijke Bibliotheek, KBB Koninkijke Bibliotheek Brussel, MMVB Museum Mayer van den Bergh, MRH Museum Rubenshuis, MW Museum Meermanno Westreenianum, NA Nationaal Archief, RUG Rijks Universiteit Groningen, RUL Rijks Universiteit Leiden, RUU Rijks Universiteit Utrecht, SABD Stads- of Atheneumbibliotheek Deventer, SML Stedelijk Museum de Lakenhal in Leiden, SMZ Stedelijk museum Zwolle, UVA Universiteit van Amsterdam.

 

 

Links naar andere Alba Amicorum

 

Enkele publicaties

  • W. Klose, ' Stammbucher des 16. Jahrhunderts, Muenchen 1989, (Wolfenbuetteler Forschungen Bd. 42) 
  • C. L. Heesakkers en K. Thomassen, 'Het album amicorum in de Nederlanden', in: K. Thomassen (red.), Alba amicorumVijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden (Maarssen/Den Haag 1990)
  • H.van de Venne, Sol et sal vitae amicitia. Het album amicorum van Theodorus Schrevelius 1597-1602. Met een overzicht van zijn leven en werken,Amersfoort 2008
  • Het Vrüntbuuc van Jan van Hout, 2009, Chris L. Heesakkers
  • Sigrid van den Berg, Krabbelen avant la lettre. Een onderzoek naar zes vrouwenalba uit het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw (Masterscriptie Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen, februari 2009)

 

 

Een mogelijk verbonden album, het album amicorum van Maria van Besten:

Album amicorum Maria van Besten (met bijdragen uit periode 1593-1600). Het album bevindt zich in het Stedelijk museum Zwolle,

Dit wordt o.a. besproken in:

- www.liederenbank.nl

- 'De fiere nachtegaal, het Nederlandse lied in de middeleeuwen', onder redactie van Louis Peter Grijp, Amsterdam University Press, 2008.

- 'Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600', Martine de Bruin, Johan Oosterman e.a., Gent / Amsterdam, 2001

-  'Album amicorum van Maria van Besten', G.J. ter Kuile, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 35 (1918), 47-67.

 

Achtergrond: 

Deze Maria van Besten is waarschijnlijk Maria van Besten tot Wolda, dochter van jonker Henrick X van Besten tot Wolda en Helst van Uiterwijck, overleden 12 december 1640. Zij trouwde te Schuttorf  (Dld.) in 1607 jonker Theodorus Scherff  tot Bolsyrsema J.U.D.,( Deventer 1578, - Groningen  1636) o.a. drost van Vechten en Fredenberg. Zij is waarschijnlijk een zus van Margeretha en Adolf van Besten zu Wolda. drost van Bentheim.

Vgl. voor haar familierelaties: 

- achtergrond informatie over Maria, haar ouderlijk huis en echtgenoot

- informatie over het geslacht Van Besten

 

Zie voor meer informatie ook onder de: 'Van Besten connection'  

 

 

 

 bijgewerkt, jan 2011

 

 

 

Uit: Liedboek Henricus van der Borch, 1599, Collectie Koninklijke Bibliotheek

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.