Collectie C.W.Th. van Basten Batenburg OFM Conv.

 

Inleiding
De Collectie C.W.Th. van Basten Batenburg O.F.M. Conv. (1908-1973) bestaat hoofdzakelijk uit (getypte) manuscripten van historische aard - documenten uit de geschiedenis van Leuven en Tienen in België - en genealogische aantekeningen over Belgische families.
Deze collectie is sinds 14 juli 2005 in bruikleen gegeven aan het Stadsarchief van Leuven (België). Opdat deze onderdelen daadwerkelijk toegankelijk worden voor onderzoek.

 

De waarde van deze collectie kan pas worden vastgesteld nadat dit is bestudeerd door het Stadsarchief Leuven en als duidelijk wordt wat hiervan is gepubliceerd.

Deze collectie beslaat circa een strekkende meter.

 

Wordingsgeschiedenis
Het archief van pater Caspar is grotendeels gevormd in zijn tijd bij de paters Minderbroeders Conventuelen te Leuven en Brussel. Na zijn overlijden is een groot deel van zijn collectie en werken met historische en genealogische gegevens door het klooster verkocht aan Antiquariaat Devroe te Leuven die het o.a. aan de Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond heeft doorverkocht. Een deel is terecht gekomen bij Boekhandel Veldeke te Maastricht. Tenslotte is een restant terecht gekomen in dit archief.

 

Inventaris
De inventaris (hier te downloaden) bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Hoofdstuk 3, Historische typoscripten en aantekeningen uit bronnen.

Hoofdstuk 4, Genealogische typoscripten van genealogieën en kwartierstaten en inventarissen.

De overige delen met stukken van persoonlijke aard en genealogische aantekeningen over Nederlandse families is opgenomen in de collectie RGCM van Basten Batenburg.

 

Juni 2005

 

 

Aanzet voor bibliografie:

 • Tablettes du Brabant, Publ. sous la dir. de Cl. R. Paternostre de la Mairieu. Hombeek
 • C. van Basten Batenburg 0.F.M. Conv., Répertoire des décès au Grand Béguinage de Louvain 1652-1796, in: Tablettes du Brabant, deel IV (1960), blz. 275-382.

          (Bevat o.m. de namen Van Afferden, Breeckpot, Van Cruyningzn, Van Flodorp, Van Gerwen,

           Glavimans, Nuyens, Teniers, Thirion, Wirix en Van Zutphen)

 • Zie over het Groot Begijnhof van Leuven ook Kerkarchief Brabant, nrs.1258; 14521; 15345-15349.
 • C. van Basten Batenburg 0.F.M. Conv., Registrum mortuorum ecclesiae Begginasii Opidi Thenensis, in: Tablettes de Brabant, deel 1 (1956), p. 171-191. (een overzicht van de overlijdens in de begijnhofkerk van de stad Tienen, 1693-1796 en een naamlijst van de begijnen in 1821).
 • B M. Luppes, Schets van de geschiedenis der Minderbroeders-Conventuelen in beide Nederlanden van 1220 tot 1953, Hoensbroek: z.n., 1954
 • Taxandria 1921, pag 244-246 inzake familie Coebergh te Grave
 • Brabantica, Bundelwerken over familie -geschiedenis , geslacht - en wapenkunde voor de provincie Brabant
 • fr. C. van Basten Batenburg , O.F.M. Conv., Een admissie- en eedboek van de adellijke geslachten van Leuven; Brabantica, deel III (eerste reeks), 1958, p. 221-284. (In dit in 1728 en tot 1794 voortgezette admissieboek, dat onder no. 651 in het archief van Leuven berust, komen naast andere de namen Van Cauwenhoven, Van Eynatten, De Herckenrode, Van Overbeke, Van den Schrieck en Tielens voor.)
 • De Theux. Annuaire de la Noblesse de Belgique. ( 1940-1941), pag. 213;
 • Aantekeningen Pater C. van Basten Batenburg O.F.M. Conv. uit de kerkelijke registers van Luik.
 • C. van Basten Batenburg en J.F. Berger, Genealogie Berger, Struben & Uyttenbroeck. Venlo/Eindhoven 1967.
 • C. van Basten Batenburg, Genealogie Haffmans. m.s.
 • L'Intermédiaire des Généalogistes; fr. C. van Basten Batenburg , O.F.M. Conv.,:
 • Vossius, Voskens, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 52 (1954), p. 224
 • Berrier, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 59 (1955), p. 299
 • Bommershoven, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 64 (1956), p. 245
 • Caproen en Bormans, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 64 (1956), p. 255
 • Snijers, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 64 (1956), p. 255
 • Wuesten & Vanden Abeele, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 64 (1956), p. 256
 • Château de et à Weyer, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 73 (1958), p. 55
 • Hoebrechts, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 73 (1958), p. 61-62.
 • Mosselman & Sophie, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 73 (1958), p. 68-69.
 • le Paige, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 73 (1958), p. 69-71
 • Sotcquart d'Arbre et de Courtaubois, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 75 (1958), p. 213.
 • de Matthys, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 106 (1963), p. 229
 • Vgl. R.J. Leenaerts, Algemeen Genealogisch-Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden, deel I (1969).

 

Stadsarchief Leuven, Vlaanderen

 

Pater C. van Basten Batenburg

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.