The Oldenzaal connection

Een historische verwevenheid bestaat ook met een aantal andere collecties met een grote hoeveelheid charters en andere stukken die in de 19e eeuw zijn verzameld en voor vernietiging behoed door mevrouw M.H.C. Essink - van Basten Batenburg uit Lichtenvoorde/Oldenzaal. Deze zijn niet in het beheer bij de Stichting maar in andere collecties terecht gekomen:

  • Een collectie die thans ondergebracht in het Stadsarchief van Oldenzaal aan de Ganzenmarkt 1 (voorheen het Historisch Museum "Het PaltheHuis"; thans het Archief van de Oldenzaalse Oudheidkamer. Hierin bevinden zich o.a. documenten betreffende de familie Van Asbeck (inv. nrs 322-324,334,547), het complete archief van de advocaat Jan Hendrik van Basten (1712 - 1793; inv. nr. 337 ) te Borculo, een charter van de Vicarie Sancti Nicolai te Winterswijk uit 1487, en stukken m.b.t. Aalten, Bocholt, Borculo, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Vreden, Winterswijk en Zutphen. Er bestaat een (verouderde) inventaris 'De Archivalia van de Oldenzaalse Oudheidkamer'; 1940; door dr. W. J. Formsma en twee supplementen uit 1943 en 1958. In tegenstelling tot wat de vermelding ‘Geschenk Essink' in deze inventaris doet vermoeden, zijn meer stukken uit deze collectie van haar afkomstig. Inmiddels is ook een geintegreerde digitale Inventaris Archivalia Oldenzaalse Oudheidkamer (update december 2007) beschikbaar. Volgens een mededeling van de stadarchivaris van Oldenzaal, J. Oude Essink Nijhuis, zijn evenwel zijn nog niet alle stukken uit deze collectie beschreven.
  • Een niet nog beschreven Collectie van oud-huisarts Sjef Essink, (1921-2006), geschonken aan het Stadsarchief van Oldenzaal.
  • Een deel van de Collectie Hof-archivalia, in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. i.h.b. die van het Hofgericht van Oldenzaal. Deze zijn beschreven in de Inventaris van de Collectie Hofarchivalia (1546-1811), inv. nr. 87, van A. Haga en J.H, Wigger),  (Vermoedelijk zijn deze stukken door Formsma, zonder bronvermelding naar Zwolle overgebracht).

 

Overige archiefstukken in het Utrechts Archief en het  Gelders Archief


Archief van de Gelderse Vicarie Sancti Nicolai in Winterswijk

Ook het op onderdelen verwante oud-archief van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 (ca 2 mtr.) te Winterswijk, zal op termijn in bruikleen worden gegeven aan het Gelders Archief te Arnhem

 

Overige collecties en archieven
De grote bibliotheek van J.Bernard A. van Basten Batenburg (1821-1886) is door diens zoon Leonard. A.M. (1864-1949), gehuwd met Hé Reijmer,  in 1949 op zijn sterfbed geschonken aan de paters Benedictijnen te Doetinchem.


Het archief van J. Henri A. van Basten Batenburg (1858-1915) getrouwd met Dora Rijk, berust bij zijn nazaten te Oudenbosch.


Het is niet bekend waar het archief van zijn broer Willem H.J.Th. (1862-1936), getrouwd met Maria Jurgens, zich bevindt en wat de omvang daarvan is.


Het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (SHCL) beheert het fabrieksarchief van Tiglia, Stoomfabriek van kleiwaren te Tegelen (later Russel-Tiglia, resp. Tegula). Tenslotte zijn er nog diverse kleinere collecties in handen van familieleden en hun nazaten gebleven.

 

(Informatie met foto's over de logistiek van de klei industrie is te vinden op: Industriespoor, smalspoor in bedrijf)

 

 

 

 

(bijgewerkt: okt 2010)

 

 

 

 Gelders Archief, Arnhem

 

Gemeente Archief Oldenzaal

 

Museum het Palthehuis

Palthehuis, Oldenzaal

 

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

 

Utrechts Archief

 

Stadsarchief Leuven

 

Archief  Stichting Vicarie Sancti Nicolai uit 1501, Winterswijk

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.