De opgenomen personen en het sociale netwerk van Johan van Lynden

 

Volg, om een inzicht te krijgen van het familienetwerk en de naaste familieleden, deze link.

 

 

Overzicht van namen van personen die een bijdrage hebben geleverd:
Bemmel, Albert van
Boetzelaer, J. v. (1578)
Bonnenburk gen Honstein (Boeynenborgh gen Honsteyn, van), Gualth. A (ord. Teutonici)
Bronchorst, Catryena van
Bronchorst, Herb. v.
Bronckhorst Johansz, Johan van
Bronckhorst, Johannis de (14.6.1563)
Bronckorst, Arnt van

 

Donseler (Dontzeler), Gerrit van

 

Eeversdyck, H. v.
Egeren (Eegeren), Ludolphus de (1.7.1559)

 

Ffrydach (Frijdach), Johan

 

G, M.G.V.
Galen, Angenes van
Ghendt, Jeronymus van
Goltsteyn (Goltsteijn),Henrich
Gruithuis, Peregrinus de

 

Hackfort (Hacfort), Alardus ab (1.7.1559)
Hagedoern, M.H.
Heekeren, F. v.
Helle, G.J. van der
Herwijnen (Harwijnen), N. van
Herwijnen (Harwijnen), Wessel van

 

Iisendoern

 

Lijnden, J.v.
Lijnden, L.v.
Lyer, R. v. (1578)
Lynden, Johan van
Lynden, Otto van (1556; ‘fratri suo germano Johanni de Lynden')

 

Mekeren, G.v. (1564)

 

Pyck, W.
Pyeck (Pijeck), Herman
Pyeck (Pijeck), Johan
Pyeck (Pijeck), Zegerus

 

Rynsdick (Rijnsdijk), Mijchghyl van

Rossem, Hermannus
Rossem, Mart.

 

Scheyffart vom Meradt (Sceijffart)
Schmullinek, Gibert
Scijffart (Sceijffart), Joannes (1.7.1559)
Stamheim, Johann Frederich der jünger vonn

 

Tijnagell, Anna
Trysens (Trijssens), D.
Tyngnaegell, Margryet

 

Welly, Anna van
Wely, Albert Van
Wely, Cornelis van

Wyly nv genaemt van der mollen, elysabet van

 

Zuijlen, L.V.
Zulen, C. van

 

Achtergrond van namen van personen die een bijdrage hebben geleverd:
(bij verwijzingen naar NA en NP: jrg. met historische gedeelte)

Dit bevat slechts een eerste aanzet tot ontrafeling van de sociale achtergrond van de auteurs. Suggesties tot verbetering zijn van harte welkom.

 

Bemmel, Albert van
Thans voorkomende schrijfwijze: gelijk

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1913 (Katholiek, geregelde stamreeks uit Nijmegen in 1648; erkende Belgische adel: baron)
Relaties 15e eeuw: met Van Eck, Bernt Hacfort, Evert van Delen
Relatie met
Mogelijke identificatie: ..

Vermeld als schepen van Tiel: richter 1471, 1472, 1475: Albert van Bemmel
(CBG 1947, blz. 26 ev)

 

Boetzelaer, J. van 1578
Thans voorkomende schrijfwijze: gelijk (oudste genereaties: Van den Boetzelaer, Van den Boetselaer, Van den Boetzeler)

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1912 (Protestant)
Relaties 15e eeuw: Lutgard van rechteren, Jutte Pieck
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: .jonker Johan van den Boseler (<1516-<1581), heer van Ter Molen en Oudegein, zoon van Dirk en Gertrudis van Ghoor Aldenghoor, in 1549 gehuwd met Anna van Rossem, dochter van Johan en Odilia van Zyulen van Nyeveld.

 

Bonnenburk gen Honstein (Boeynenborgh gen Honsteyn, van), Gualth. A (ord. Teutonici)
Thans voorkomende schrijfwijze: von Boinenburg genannt Hohenstein; van Boinenburg genaamd Honstein, Boneburg, Boyneburg, Boineburg-Honstein (Bonenburg ligt in Westfalen)

 

Genealogie: niet in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
- Johann van Boineburg Honstein, geb. ca. 1470 ; overl.: ca.1549 ; tr. ca. 1490 Margarethe van Heeckeren Rechteren geb. ca. 1470; overl.: ca. 1537; vader: Johan van Heeckeren Rechteren geb. ca. 1440; moeder: Margarethe van Homoet geb. ca. 1450; kinderen: Friedrich van Boineburg Honstein geb. ca. 1490

Mogelijke identificatie:

 

Van Bronckhorst
- Catryena
- Herb.
- Johan Johans
- Johannis (14.6.1563)
- Arnt

 
Thans voorkomende schrijfwijze:Van Bronckhorst, Van Bronkhorst)

Genealogie: niet in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:


Mogelijke identificatie Catharina van Bronckhorst:
- (- na 1583) dochter van Jan van Bronckhorst (-1559), Heer van Gronsveld, Rimburg, Eyl, en Langendonck, landdrost tot Cleve, en Geertruid van Loe, in 1545 gehuwd met Wennemar van Bodelschwing (-1583); of
- (voor 1551-) dochter van Dirk van Bronckhorst (-1551), heer van Honnepel en Elisabeth Geertruida van Limburg Stirum, gehuwd met Balthasar van Brederode (1516-1576); of
- (1524-1605 Breda) dochter van Dirk van Bronckhorst (1478-1549), heer van Anholt en Anna van Wickede, in 1552 gehuwd met Jan van Renesse

- (-1602), dochter van Herman van Bronckhorst (-1556) en Petronelle van Praet en Moerkercken (-1594), in 1553 gehuwd met George van Eltern;

- (ca 1568 Wamel) dochter van Hendrik van Bronckhorst en Anna van Bemmel; gehuwd met Gijsbert van Wisch.

 

Mogelijke identificatie Arnd van Bronckhorst:

- (1523 in Wamel), gehuwd met Lysbeth Spaen, hun zoon is Hendrick gehuwd met Anna van Bemmel (ca 1568 Wamel); hun kleindochter is Catharina van Bronckhorst (ca 1568 Wamel), gehuwd met Gijsbert van Wisch (zie boven)

 

 

Mogelijke identificatie Johan Johans van Bronckhorst tot Oosterholt (voor 25 okt 1556 - na 1572)

- getrouwd met Sybilla van Huyssen, dochter van Henrick van Huessen en Wilhelm van Riemsdijck, vermeld in 1556, 1572. Zij bewoonden huis Notenstein, Waaldijk 49, Nijmegen, een leen van Hemmen. Hun kleindochter Sibilla van Bronckhorst bracht het goed naar haar man Alphert Hackfort.

 

Donseler (Dontzeler), Gerrit van
Thans voorkomende schrijfwijze: van Dompseler, Van Dompselaar, Domselaer

 

Genealogie: niet vermeld in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:


Mogelijke identificatie:
- Johan Van Domseler, geb.: voor 1411, overl.: na 1450,: vader: Evert Lubberts Van Domseler moeder: Ghijsen van Brylar; tr. 1e. Margriet van Delen ; tr. 2e Mechteld van Emeler; kinderen: Gerrit Mor van Domseler, overl.: voor 1518 te: Barneveld, tr. 3e Sophia (Fye) van Broeckhuysen en Geertruid Van Nieuwkerck
- Joost of Gerrit van Domseler; geb.: 1549: overl.: na 1569; vader: Mor Van Domseler Moeder: Adriana Hackfort Andere partners: Griet van Goir; echtgen.: Alijda Bor van Amerongen

 

Eeversdyck, H. v.
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Eversdijck, Van Eversdijk

 

Genealogie: niet in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

Egeren (Eegeren), Ludolphus de 1.7.1559
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Egeren

Genealogie: niet in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Ffrydach (Frijdach), Johan
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Fridagh (ook Frijdach, Freitag)

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1908, 1913 (Protestant
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

G, M.G.V.
Galen, Angenes van

Thans voorkomende schrijfwijze: ..

 

Genealogie: ..
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw: Sander Tengnagel, Johan van Lynden, Bernt van Voorst, Elisabeth van Lynden

 

Mogelijke identificatie:

- onderaan de pagina vanhaar bijdrage staat een alliantiewapen van Van Gaken en VanBronckhorst;

- Bernt van Voorst, heer van Rijssen en Schadewijck, 1562 in prooes met zijnen broeder Seger; tr. 1575 Elisabeth van Lynden, dr. van Jan, heer van den Musschenberg en Anna van Galen.

- Anna van Galen (Hattem 1505), trouwt 1e Joris van Lennep (Hemmen 1502-1527), driost van Hattem en Middelaar;  trouwt 2e omstr. 1528 met Johan van Lynden (1485->1539), heer van de Mussenberg, landdrost van Hattem, zoon van Steven van Lynden en Walburga van Bronckhorst tot Oosterhout. (mogelijk dus de moeder van de eigenaar van dit Album)

- Agnes van Galen (1507 Hattem), dochter van Johan van Galen (ca 1475) en Walburga van Hoevelick (ca. 1485) trouwt 1e na 1528 Hendrick van Bronckhorst (Wamel 1499-voor 1546), zoon van Henrick (1478-na1527) en N. Vijgh; zij hertrouwt 2e in 1546 Jan van IJsselstein, zoon van Willem en Margaretha van Wijngaerde.

 

p.m. Er bestaat verwarring over de namen Anna en Agnes van Galen en hun vader(s). Hun beider moeder is in elk geval Walburga van Hoevelick. Walburga is echter getrouwd geweest met de beide broers Johan en Otto van Galen. Vermoedelijk is Anna een dochter van Otto en en Agnes een dochter van Johan. Dan zijn ze geen zussen maar halfzussen!

 

 

Ghendt, Jeronymus van
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Gent, Merkes van Gendt

 

Genealogie: Merkes van Gendt vermeld in Rode Boekje 1915 (protestant)

Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw: Sweder van Voorst, heer van Doornenburg, Alard Hackfort tot ter Horst
Mogelijke identificatie: ..

 

Goltsteyn (Goltsteijn), Henrich
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Goltstein

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1907, 1913 (Katholiek en protestant)
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
- Willem van Goltstein tot Niederempt en Middeldorp, geboren rond 1502 (?), woont te Zutpen in 1543, overleden in het Land van Gulick in het jaar 1565 (voor 9 sept). Willem was gehuwd met Catharina van Meeckeren, vrouwe van Brandsenburg, geboren rond 1513 (?) dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schulle.
- Johan van Goltstein, heer van Brandsenburg 1591, geboren rond 1543 (?). Johan, zoon van Willem en Catharina, was gehuwd met Geertruid de Cocq van Delwijnen, geboren rond 1564 (?), dochter van Gijsbert de Cocq van Delwijnen en Maria van Meerten.


Mogelijke identificatie:
- Wilhelm van Goltstein tot Niederempt en Middeldorp, woont te Zutphen in 1543, ! in het land van Gulik 1565, tr. 1e Catherina van Meeckeren, dr. Van Rense en Elisabeth Schulle, vrouwe van Brandsenburg; tr. 2e Anna van Efferen, zij maakt als weduwe 9 Sept. 1565 magescheid met hsar zwagers Hendrik van Goltstein en Jacob van Goltstein en hertr. Frederik van Stepraet.

 

Gruithuis, Peregrinus de
Thans voorkomende schrijfwijze:Van Gruythuysen

 

Genealogie: niet vermeld in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Hackfort (Hacfort), Alardus ab 1.7.1559,
Thans voorkomende schrijfwijze: Hacfort, Hoacfort tot ter Horst, Hacfort tot den Ham

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1909, 1914 (Katholiek)
Relaties 15e eeuw: Elisaebth van Bemmel
Relaties 16e eeuw: Allard Hackfort (!1508)


Mogelijke identificatie:
- Alard Hackfort tot ter Horst, heer van Loenen 1595, en Huyninck 1609, in de ridderschap van Nijmegen 1603-1619, ambtsjonker van Apeldoorn, tr. Elisabeth van Voorst, dr. van Zweder, heer van Doornenburg en Josina van Gent.

 

Hagedoern, M.H.
Thans voorkomende schrijfwijze: Hagedoorn

 

Genealogie: niet vermeld in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie:

 

Heekeren, F. v.
Thans voorkomende schrijfwijze:Van Heeckeren

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1914 (protestant en Katholiek)
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
- Johann van Boineburg Honstein, geb.: About 1470 ; overl.: ca.1549 ; tr. ca. 1490 Margarethe van Heeckeren Rechteren b. ca. 1470; overl.: ca. 1537; vader: Johan van Heeckeren Rechteren b.ca. 1440 moeder: Margarethe van Homoet b. ca. 1450; kinderen: Friedrich van Boineburg Honstein b. ca. 1490
Mogelijke identificatie:

 

Helle, G.J. van der
Thans voorkomende schrijfwijze: Van der Hell

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Van Herwijnen (Harwijnen)
- N.
- Wessel
Thans voorkomende schrijfwijze: Gericke van Herwijnen

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

IJsendoern
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Isendoorn (a Blois)

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1909, 1914 (Katholiek)
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
- Johan van Isendoorn, ridder 1525, tr. Voor 5 jan 1523 Margriet van Rossem, vrouwe van Lathum (Cannenburg) ! 1558, dr. van Johan en Janna van Hemert tot Poederoyen.
- Frans van Lynden, 9e heer van Hemmen, begr. Loenen in 1606, tr. 1e 6 Dec. 1578 Clementia van Amstel van Mijnden, vrouwe van Mijnden, Kronenburg, enz. overl. Loenen 1 Maart 1584, weduwe Johan van Holtzwyler en dr. van An ton, heer van Mijnden, Kronenburg en Loenen en Anna van Isendoorn; tr. 2e in 1586 Anna van Lynden, vrouwe van Hemmen en Blitterswijk, begr. Loenen 1613, dr. van Dirk, 8e heer van Hemmen en Judith van Wylich.
- Alart van Isendoom, schepen van Tiel 1533, ‘34, ‘36 en ‘52, zoon van Alart en Clara van Wely, onmondig 1520, tr. Rembolda Neringh, dochter van Dirck en Wenna de Man, die hij tocht 27 Januari 1561 en opnieuw te Tiel 29 April 1572. Zijn Geldersch leen had hij reeds op 28 Maart 1571 aan zijn zoon Alart overgedragen.

Mogelijke identificatie: ..

 

Lyer, R. v. 1578
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Lier, Van Lyere

 

Genealogie: niet vermeld in Rode Boekje
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Van Lynden (Lijnden, Lienden)
- Johan
- Otto (1556; ‘fratri suo germano Johanni de Lynden')
- J.
- L.
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Lynden

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1906, 1915 (protestant)
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Mogelijke identificatie Johan van Lynden:

- Johan van Lynden (1540 Hattem - 1574), zoon van Johan van Lydnen en Anna van Galen, in 1567 gehuwd met Anna van Heerdt;

Zijn broer Carel trouwt voor 1570 met Aleid van Zuylen van de Haar. Zijn zus Elisabeth trouwt in 1575 met Berend van Voorst tot Rijksen. Zijn zus Eleonora met de heer van Brempt.

 

 

Van Mekeren, G. 1564
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Meeckeren

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
- Wilhelm van Goltstein tot Niederempt en Middeldorp, woont te Zutphen in 1543, overl. in het land van Gulik 1565, tr. 1e Catherina van Meeckeren, dr. Van Rense en Elisabeth Schulle, vrouwe van Brandsenburg; tr. 2e Anna van Efferen, zij maakt als weduwe 9 Sept. 1565 magescheid met haar zwagers Hendrik van Goltstein en Jacob van Goltstein en hertr. Frederik van Stepraet.
- Johan van Dompseler, overl. na 14 mrt. 1452, tr.2e Mechteld van Emeler, gerichtsman te Barneveld (1433-1452), peinder, beleend (1425) met het Stichtse leen, de tienden van het goed Bryler en Schoonhorst als leenvolger van zijn vader, vernieuwd de eed 11 mrt. 1434, krijgt met zijn vrouw van hertog Arnold van Gelre het goed Buitenhuis, dat vroeger horig was, als vrij en riddermatig voor hem en zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk (Ned.Leeuw, 1962, blz.266), tr.1e Margriet van Delen; Uit het 1e huwelijk o.a.: Gijsbert van Dompseler, overl. na 1500, hij tr.1e mogelijk Bertraet, tr. 2e Agnes van Byler, tr. 3e Margriet van Meeckeren.
- Gijsbert van Meeckeren , overl. 1525, tr. Hille Schimmelpenninck, geb. 1465 te Zutphen, overl. 1530, dr van Coenraad en Jutte van Dorle; zij heeb een zoon Koenraad van Meeckeren

 

Mogelijke identificatie:
- Gerardt van Meeckeren, overleden op 17.09.1561. Verm. "Vice admiraal van der zee, capiteyn ende Raadt van Keyser Carel V ende van Cinick Philips van Spaengen". Begr. in St. Martens kerke te Bergen-St. Winnocks in West-Vlaanderen. Zoon van N.N. van Meeckeren en N.N. van Suilen; gehuwd met N.N. Servaes. Alias Gaesbeecke. Dochter van N.N. Servaes en N.N. Peene

 

Pyeck (Pijeck, Pyck)
- Herman
- Johan
- Zegerus
- W
Thans voorkomende schrijfwijze: Piek, Pieck, Pické

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
- Otto van Haeften,schepen in Tuil1421, komt op een riddercedul voor 1460, tr. Jutta Pieck, dr. van Frank en Geertruid van Ysendoorn, vrouwe van Gameren.
- Wessel van den Boetzelaer, heer vanLangerak, Asperen en Goudriaan, ! 21 Juli 1492, tr. Judith Moll van Leedtbergen, ! na 1496, dr. van Isewijn en Jutte Pieck.
Relaties 16e eeuw:


Mogelijke identificatie:
- Johan Pieck (1528-1572), heer van Giessen en Wijnaard, zoon van Hendrick Pieck (ca. 1480-voor 1544), heer van Tienhoven en het Blauwe huis te Beesd, en Hadewich van Ghoor (ca. 1480-), gehuwd met Maria van den Bouckhorst, dochter van Adriaen Boeckhost en Beatrix Uteneng.

- Herman Hermans PIECK, heer van Isendoorn, geboren ca. 1550, overleden op 05-06-1611, zoon van Herman Jacobs PIECK (de Gulde) en Barbara Antonse Van MIDDACHTEN. Gehuwd (1) voor de kerk voor 1579 met Adriana Van BALVEREN, Gehuwd voor de kerk (2) 1580 te IJzendoorn met Maria CLOECK

- Zeger Jacobs PIECK, edelman van de graaf van Cuilenburg, zoon van Jacob Hermans PIECK, heer van Isendoorn en Maria Zegerse Van BALVEREN.

 

van Rynsdick (Rijnsdijk)

-  Mijchghyl

 

 

Van Rossem
- Hermannus
- Mart.
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Rossum

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:


Mogelijke identificatie Mart. van Rossem:
- Marten (-1580) zoon van Steven van Rossem (1541- na 1605), heer van Poederoyen, Nyevelt en Wayesteyn, en Josina van Zuylen
- Marten (na 1526-1596), zoon van Johan van Rossem (voor 1511-1568) en Odilia van Zuylen van Nyevelt, gehuwd met Anna van Malsen
- Martina (-na 1604), dochter van Maarten van Rossem (-1554) en Maria van Rechteren, genaamd van Voorst

 

Scheyffart vom Meradt (Sceijffart), Joannes 1.7.1559
Thans voorkomende schrijfwijze: Scheiffert van Merode, Scijffardt

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Schmullinek, Gibert
Thans voorkomende schrijfwijze:

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Stamheim, Johann Frederich der jünger vonn
Thans voorkomende schrijfwijze:

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Tyngnaegell (Tijnagell)
- Anna
- Margryet
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Tengnagell, Gansneb gen. Tengnagel

 

Genealogie: vermeld in Rode Boekje 1913 (Protestant
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Trysens (Trijssens), D.
Thans voorkomende schrijfwijze:

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

Van Wely (Welly)
- Anna
- Albert
- Cornelis
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Wely

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

- Cornelis van Wely, zoon van Dirk en Christina van Hackfort,  voor die gehuwd was met Walrave van Galen, dochter van Walraven van Galen en Elisabeth van Aremborg). (bron)

 

Zuijlen, L.V.
Zulen, C. van
Zyu???, Wijch??? Van
Thans voorkomende schrijfwijze: Van Zuijlen van Nijevelt (Nievelt, Nijeveld), Van Zuylen van Natewisch, Van Zuylen

 

Genealogie:
Relaties 15e eeuw:
Relaties 16e eeuw:
Mogelijke identificatie: ..

 

********

 

Achtergond informatie.
CBG 1993m, blz. 90 ev.
De ambtman van Nederbetuwe, Claas Vijgh, gaf de volgende lijst van "ritterschap" die op de landdag te Nijmegen 1555 niet verschreven waren geweest:
- Heymerick van Bemmel,
- Sebastiaen van Bemmel,
- Baltazar van Bemmel,
- zaliger Johans van Bemmel,
- Frederick van Voerst,
- 0th van Rossem.
en de volgende lijst van personen die eerder verschreven waren geweest:
- Claes Vijgh, amptman,
- Herman Pieck heer tho Isendoren.

 

Er is een afschrift bewaard gebleven van een lijst van de steden en riddermatigen van omstreeks 1460, waarschijnlijk bedoeld voor de verschrijving naar de landdag, de vergadering van de staten van Gelre. Het luidt als volgt:
"Dat Ampt van Nederbetouw
Raversway
- Goosen van Lynden
Rijswijck
- Gerrit van Heteren
Ingen
- Roeloff van Meeteren
Leede
Hoesden
- Gosen van Lienden
Dodeweerde
- Helmich van Wely
- 0th van Welv
- Alert van Bemmel
Oechten
- Wolter van IJsendoorn
Isendoorn
- Wolter van Isendoorn
- Alert van Isendoorn
Zuelen
- Jan van Rossen H[eer] Johanss
Avesait
- Gerrit van Zuelen
- Walraven van Zuelen"

 

Nog in 1543 of 1544 werd een register aangelegd waarin te boek gesteld werd wie als riddermatigen dienden te worden verschreven als de stadhouder de staten (de vertegen-woordigers van steden en ridderschappen) bijeenriep voor de landdag. De eerste lijst in het "ridderboek" vermeldt onder de Neder-Betuwe:
- Claes Vyge, amptman.
- Karel van Rossum, her to Zoelen [waarachter staat:] Jacop Pieck her tot Ysendoren [verbeterd in:] Her- doit, man Pieck her tot Ysendoren,

 

Ondanks deze brief komen in het ridderboek op de lijst van de ridderschap die voor de landdag van 24 augustus 1565 te Nijmegen werd uitgenodigd, verscheidenen van de in 1555 toegelatenen niet voor. Wel verschreven werden:
- Heymerick, Sebastiaen en Baltazar van Bemmel,
- Frederick van Voorst,
- 0th van Rossem,
- Claes Vijgh, de ambtman,
Joost van Rossem, de heer van Zoelen, was nog steeds buitenslands

 

De verschrijving in 1570
Voor de landdag van 1 maart 1570 te Nijmegen onderging de lijst van verschrevenen een aanzienlijke uitbreiding. Zij werd nu als volgt:
Namen der bannerheren, ritterschap ende steden soe op ten eersten dach Martii 1570 to Nijmmeghen op ten landtdach verschrijven sijn worden.
Nederbetuwe:
- Claes Vijgh ritter und amptman
- Heymerick van Bemmell
- Sebastiaen van Bemmell
- Baltazar van Bemmell
- Frederick van Voerst
- Gerrit van Heteren

 

 

Laatste wijziging: mei 2012

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.